Novice, dogodki in prireditve

Fotografsko in filmsko gradivo Bojana Adamiča predano Arhivu RS

torek, 7. aprila 2020

Fotografsko in filmsko gradivo Bojana Adamiča je bilo v celoti predano Arhivu Republike Slovenije. Adamičeva fotografska in filmska dediščine sta pridobili status arhivskega gradiva in sta uvrščeni v posebno zbirko arhiva z namenom izpopolniti arhivske zbirke tako, da bo avtorjev fotografski in filmski opus v čim večji meri shranjen in dosegljiv na enem mestu, kar bo omogočilo celosten vpogled v ta opus in njegovo vsebino.

Aprila 2020 so predajo diapozitivov v arhivu objavili v Arhivaliji meseca aprila z naslovom: “Bojan Adamič – med fotografijo in filmom”. Z Arhivom RS je podpisan tudi dogovor, da bodo diapozitive digitalizirali in da bodo v pustnem času leta 2021 na razstavišču v parku pred arhivom pripravili razstavo Adamičevih fotografij kurentov in pustnih mask.

Donacija je potekala v dveh delih: 18. aprila 2013 je družina Bojana Adamiča predala/donirala 75 filmskih kolutov/filmov (normal 8 mm in super 8mm), 25. februarja 2020 pa 1.559 diapozitivov.

Predaja in seznam predanih filmov sta opisana na tej strani.

Vsebine diapozitivov formata 6X6 in normalnega formata pa so sledeče: folklorni festival v Zagrebu, kurenti in druge pustne maske, padalski miting v Lescah, jazz festival, svetovno prvenstvo v hokeju na ledu in gimnastiki, motivi iz narave … Glede na to, da je Adamič pogosto eksperimentiral tudi pri fotografiranju in ne samo v glasbi, se nekatere fotografije narejene z večkratno ekspozicijo, druge z lečo “fish eye”, tretje z barvnimi filtri itd.

Pri svojem delu je Adamič uporabljal različne fotoaparate.

Kot predgovor eni izmed svojih multivizijskih projekcij pustni mask leta 1991, je Bojan Adamič dejal: “Torej na kratko: vse je posneto kot normalni diapozitiv – torej brez temnice, kemikalij ali elektronike – format 6X6, vse iz roke (torej brez stojala), vse direktno na terenu – v glavnem na Ptuju. Vse spake in pošasti sem si izmislil, oziroma sem jih jaz tako videl kar tam na mestu in posebej sem pazil, da so ljudje in publika, ki jih obkroža, popolnoma normalni in da se tem maskam, ki v pustnih dneh kraljujejo po ptujskih ulicah, pravzaprav nihče nič ne čudi. Zdi se mi pa in celo verjamem, da jih vidijo enako kot jaz in to potem res ni nič posebnega. Filmi so Kodak, nekaj Agfe in Fuji, razviti so v komercialnih laboratorijih. Postopek razvijanja je torej enak tistim, ki jih vi sami uporabljate.”

Družina Bojana Adamiča se najlepše zahvaljuje Arhivu RS, da so sprejeli fotografski in filmski del Adamičeve dediščine v svojo stalno zbirko.

Predaja arhivu (foto: Primož Tanko)
Podpis pogodbe (foto: Primož Tanko)
Alojzij Teršan (Slovenski filmski arhiv), mag. Tatjana Rezec Stibilj (vodja Slovenskega filmskega arhiva), Luka Zupanc (pravnik) (foto: Primož Tanko)
Alenka Adamič in direktor dr. Bojan Cvelfar (foto: Primož Tanko)
Alenka Adamič in Alojzij Teršan (foto: Primož Tanko)
Alenka Adamič in direktor dr. Bojan Cvelfar (foto: Primož Tanko)
Diapozitivi