Novice, dogodki in prireditve

Letalsko knjižico Bojana Adamiča iz leta 1934 predali v Muzej novejše zgodovine Slovenija

ponedeljek, 29. novembra 2021

Šestnajstega oktobra 2021 je Alenka Adamič, hčerka Bojana Adamiča, predala očetovo knjižico letenja iz leta 1934 gospodu Marku Ličini, kustosu in vodji depoja v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Bojan Adamič je med prvimi, ki so se učili jadralnega letenja na Blokah in je tja prišel verjetno avgusta 1934, v začetku septembra pa je že letel, kar je razvidno tudi iz knjižice letenja. Sodeloval je v jadralni sekciji jadralnega kluba “Naša krila” Ljubljana, ki je spadal v Aero klub Kraljevine Jugoslavije. Letel je v drugi skupini kandidatov, ki jo je vodil Milivoj Šircelj, inštruktor jadralnega letenja. Z ozirom na to, da se je letenje na Blokah začelo prav leta 1934, je bil Bojan Adamič med prvimi. To dokazuje njegova letalska knjižica št. 25, kar pomeni, da je bil 25. izšolani jadralni pilot na Blokah izmed več kot 200-ih.

Med počitnicami leta 1934 se je vozil s kolesom v Novo vas na Blokah, kjer je bila jadralna šola. Opravil je tudi izpit za jadralno letenje – diplomo A je pridobil 17. 9. 1934. Njegova mama je vedno trepetala zanj in se bala, kdaj bo prišel polomljen domov.

K sreči se to ni zgodilo. Letenje pa ga je privlačilo tudi kasneje v življenju, zelo si je želel poleteti z motornim zmajem, a se mu ta želja ni uresničila.

Adamičevo predano gradivo bo obogatilo zbirko na temo letalstva, ki jo že hranijo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Posedujejo celoten arhiv Zorana Jerina, nekaj fondov z Bloško tematiko, fond Edija Šelhausa s fotografijami partizanskih letališč in spuščališč v Beli Krajini, fond z letalstvom iz 1. svetovne vojne, zbirko ostankov zavezniških letal, ki so zaradi poškodb “padla” nad Slovenijo,

Zgoraj navedene informacije nam je posredoval gospod Marko Malec, ki je soavtor knjige Zaljubljeni v letenje iz zbirke Zgodbe slovenskih letalcev in je izšla februarja 2019. Sedaj pripravlja 4. knjigo iz te serije, kjer bo predstavljeno letenje na Blokah, vključil pa bo tudi jadralno zgodbo Bojana Adamiča.

Alenka Adamič in Marko Ličina ob predaji v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

(z leve proti desni): Vilko Kopecky - Ibro, Bojan Adamič, Marjan Dolgan, Milivoj Šircelj, Vlado Majdel, Ivo Bavčar, Alfred Grobler in Sturz.
(z leve proti desni): Vilko Kopecky – Ibro, Bojan Adamič, Marjan Dolgan, Milivoj Šircelj, Vlado Majdel, Ivo Bavčar, Alfred Grobler in Sturz.