Novice, dogodki in prireditve

Strokovni članek o filmski glasbi Bojana Adamiča v knjigi “Zvuci pokretnih slikah”

nedelja, 21. januarja 2024

Dr. Marija Čirić v njeni najnovejši knjigi Zvuci pokretnih slika, muzika u srpskom/jugoslovenskem filmu opisuje razvoj filmske glasbe v bivši Jugoslaviji. Samostojno poglavje Svira odličan džez. Bojan Adamič pa je nameni raziskovanju razvoja filmske glasbe pri Bojanu Adamiču.

Avtorica v začetku predstavi kratek življenjepis skladatelja Bojana Adamiča in nadaljuje z raziskovanjem njegovega filmskega opusa, tudi v odnosu do tedanjih razmer. Opisuje in razčleni njegovo komponiranje glasbe po obdobjih.

Na koncu raziskave ga po načinu zasnove filmske glasbe in glede na udarne teme za filma Valter brani Sarajevo in Partizanska eskadrilja, postavi ob bok z naslovnimi temami iz filmov Star wars in Superman, ki so v drugačnih ideoloških okvirjih, vendar na identičen način, postale paradigma herojstva in zmage.

In nadaljuje: “Ni veliko skladateljev filmske glasbe z opusom na ravni Adamičevega. Njegove partiture so razburljive in sugestivne – nič manj od glasbe najbolj znanih in največ nagrajenih del v zgodovini filma”.

Odlomek iz knjige Zvuci pokretnih slika, muzika u srpskom/jugoslovenskem filmu, povzeto po makart.rs:

Glasba kinematografskih prostorov je pogojena s filmskim kontekstom in prevzame pomen svojega položaja v filmu, ki jo loči od čiste glasbe. Glasbeni zvoki gibljivih slik torej sodijo v kompleksnejše analitično področje. Avdiovizualne kompozicije sedme umetnosti in narativne lastnosti filmske glasbe so določena spodbuda za raziskovalce. Študije pa se praviloma izvajajo na primerih planetarno dominantnih praks, zato ostajajo dosežki manjših nacionalnih produkcij večinoma neosvetljeni. Ob upoštevanju vpliva, ki ga ima filmska industrija kot segment medijske produkcije in distribucije na povprečnega državljana (Srbija/regija), se problematizacija danega glasbenega področja zdi nujen korak k oblikovanju bolj samozavestne strategije arhiviranja, zgodovinjenja in vrednotenje medijskih besedil. Zdi se, da nagovarjanje domače filmske glasbe ni dovolj. Knjiga Zvoki gibljivih slik – glasba v srbsko/jugoslovanskem filmu je poskus, da se takšno stanje do neke mere popravi.

O avtorici, povzeto po partenon.rs:

Avtorica Marija Ćirić (1969, Beograd) je profesorica in predstojnica Oddelka za glasbo v medijih na Filozofsko-umetniški fakulteti Univerze v Kragujevcu. Naziv doktorice znanosti s področja teorije umetnosti in medijev je pridobila na interdisciplinarnem študiju Univerze umetnosti v Beogradu. Na interdisciplinarnem študiju Univerze umetnosti v Beogradu je pridobila naziv doktorice umetnosti s področja multimedijske umetnosti.

Ta raziskovalni članek Marije Ćirić predstavlja že njeno drugo poglobljeno analizo Adamičeve filmske glasbe. Prva je bila opisana leta 2012 v knjigi Zvuci nostalgije z naslovom Filmska glasba Bojana Adamiča, ki ga je avtorica predstavila v okviru znanstvenega srečanja Filološko-umetniške fakultete v Kragujevcu oktobra leta 2012.

Potrebno je omeniti še eno razmišljanje o Adamičevi filmski glasbi, ki ga je pripravila dr. Maja Vasiljević, raziskovalka Filozofske fakultete Univerze v Beogradu. Leta 2017 je v znanstveni publikaciji z naslovom Filmska muzika u SFRJ – između politike i poetike vključila tudi gradivo o delu Bojana Adamiča in njegovem odnosu do filmske glasbe.