Novice, dogodki in prireditve

Predstavitev knjige “Kompozitori Bojan Adamiç në Shqipëri”, 8. februarja 2024 v Tirani, Albanija

nedelja, 4. februarja 2024

8. februarja 2024 bo v preddverju Gledališča opere in baleta v Tirani, Albanija potekala svečana prireditev ob predstavitvi knjige Kompozitori Bojan Adamiç në Shqipëri (Skladatelj Bojan Adamič v Albaniji).

Knjigo sta pripravila prof. Vasil Tole, podpredsednik Albanske Akademije za znanost in dr. Darja Koter, redna profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom Slovenije v Albaniji in družino Adamič.

Slovenski del besedila je v albanščino prevedel Nikollë Berishaj, knjigo pa je izdal Albanski nacionalni center za knjigo in branje v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Tirani in Albansko akademijo za znanost. V prihodnosti pa sta načrtovani tudi izdaji v slovenskem in angleškem jeziku.

V knjigi je opisana življenjska pot Bojana Adamiča in njegovo delo v Albaniji leta 1947, ko je bil na pobudo tedanje oblasti poslan kot kulturna pomoč za področje glasbe. Prof. Vasil Tole v svoji raziskavi tudi omenja, da gre Bojanu Adamiču zasluga za ponovno vzpostavitev albanskega simfoničnega orkestra, vojaškega zbora in orkestra Opere in baleta. Knjiga predstavlja zanimivo zgodbo skupne zgodovine Jugoslavije in Albanije in je rezultat ter nadaljevanje mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je potekal leta 2022 v Tirani.

Pobudo za raziskovanje Adamičevega sodelovanja v Albaniji je leta 2021 prvi podal Nj. Eks. Peter Japelj, veleposlanik Republike Slovenije v Albaniji.

V času raziskovanja, je bilo v Arhivu Jugoslavije Beograd odkritih veliko zelo pomembnih dokumentov, ki razkrivajo pravo ozadje Adamičevega dela v Albaniji. Med drugim tudi pojasnjujejo, da je bil izbran kot kulturna pomoč, za katero so zaprosili iz Albanije. Zelo pomemben vir informacij je njegovo poročilo, ki ga je poslal v Beograd maja 1947, v katerem zelo konkretno pojasnjuje in analizira stanje v orkestru in širše, kar naj bi pomagalo pri izbiri novih glasbenikov v tedanji Jugoslaviji, ki bi jih kasneje leta 1947 tudi poslali v Albanijo.

Poleg knjige bo življenje in delo Bojana Adamiča leta 1947 v Albaniji, v širšem kontekstu tedanjih razmer, predstavil tudi dokumentarni film Albanska sonatina, ki ga pripravljajo na RTV Slovenija. Premiera se pričakuje v Sloveniji spomladi leta 2024, kasneje pa tudi v Albaniji.

Kronologija priprave knjige:

  • Februar 2022 – pobudo za pripravo knjige podata Nj.Eks, Peter Japelj in gospa Elva Margariti, tedanja Ministrica za kulturo v Albaniji.

  • Marec 2022 – Alenka Adamič predstavi idejo o simpoziju in knjigi NJ. Eks. Pëllumb Quazmi, veleposlaniku Republike Albanije v Sloveniji.

Alenka Adamič in NJ. Eks. Pellumb Quazmi
Alenka Adamič in NJ. Eks. Pellumb Quazmi.
  • Maj 2022 – Mednarodni strokovni simpozij in razstava o Bojanu Adamiču v Tirani, Albanija. Referati so opisovali Adamičevo življenjsko delo s poudarkom na njegovi strokovni pomoči albanskim glasbenikom na glasbenem področju.

Nj. Eks. peter Japelj, prof. vasil Tole, Alenka Adamič, Skënder Gjinushi
Nj. Eks. peter Japelj, prof. vasil Tole, Alenka Adamič, Skënder Gjinushi.
Dr. Darja Koter, Slovenija
Dr. Darja Koter, Slovenija.
Simpozij v prostorih Albanske Akademije za znanost
Simpozij v prostorih Albanske Akademije za znanost.
  • Maj 2022 – Alenka Adamič na prireditvi v Ljubljani z naslovom Pripovedujmo stare albansko-slovenske zgodbe predstavi življenje in delo svojega očeta v Albaniji leta 1947, kot tudi pripravo knjige in dokumentarnega filma

Alenka Adamič predstavlja delo njenega očeta Bojana Adamiča v Albaniji leta 1947
Alenka Adamič predstavlja delo njenega očeta Bojana Adamiča v Albaniji leta 1947.
Nj. Eks. Pellumb Quazmi in Alenka Adamič
Nj. Eks. Pellumb Quazmi in Alenka Adamič.
Predstavitev
Predstavitev.
  • April 2023 – Alenka Adamič in Natalija Gorščak predstavita idejo o knjigi in dokumentarnem filmu NJ. Eks. Pëllumb Quazmi, veleposlaniku Republike Albanije v Sloveniji.

Alenka Adamič in Natalija Gorščak pri NJ. Eks. Pellumb Quazmi
Alenka Adamič in Natalija Gorščak pri NJ. Eks. Pellumb Quazmi.
  • Junij 2023 – Sestanek v Albanskem nacionalnem centru za knjigo in branje v Tirani. Prof. Vasil Tole predstavi osnutek knjige Nj.Eks. Petru Japlju in gospe Aldi Bardhyli, direktorici tega centra.

Prva predstavitev knjige v Tirani
Prva predstavitev knjige v Tirani.
Nj. Eks. Peter Japelj
Nj. Eks. Peter Japelj.
Prvi predlog knjige
Prvi predlog knjige.
  • Junij 2023 – Alenka Adamič se seznani v Tirani z osnutkom knjige na sestanku v Albanskem nacionalnem centru za knjigo in branje, kjer se sestane z gospo Aldi Bardhyli, direktorico tega centra.

Alenka Adamič se seznani s predlogom knjige
Alenka Adamič se seznani s predlogom knjige.
Alenka Adamič in Alda Bardhyli
Alenka Adamič in Alda Bardhyli.
Alenka Adamič in Alda Bardhyli
Alenka Adamič in Alda Bardhyli.
  • November 2023 – Alenka Adamič z vnukinjo Nio La Makuc Peljhan obišče prof. Vasil Tole-ja na sedežu Albanske Akademije za znanost v Tirani, kjer prof. Tole predstavi knjigo, takrat še na računalniku.

Nia La Makuc Peljhan, pravnukinja Bojana Adamiač, prof. Vasil Tole, Alenka Adamič
Nia La Makuc Peljhan, pravnukinja Bojana Adamiač, prof. Vasil Tole, Alenka Adamič.
Prof. Vasil Tole predstavlja knjigo na njegovem računalniku
Prof. Vasil Tole predstavlja knjigo na njegovem računalniku.
Naslovnica knjige
Naslovnica knjige.
  • Januar 2024 – Izid knjige, prof. Vasil Tole in NJ. Eks. Peteu Japelj.

Nj. Eks. Peter Japelj in prof. Vasil Tole z knjigo Kompozitor Bojan Adamic v Albaniji, ki je izsšla 20. 1. 2024
Nj. Eks. Peter Japelj in prof. Vasil Tole z knjigo Kompozitor Bojan Adamic v Albaniji, ki je izsšla 20. 1. 2024.
Naslovnica knjige
Naslovnica knjige.
Uvodne besede v knjigi
Uvodne besede v knjigi.
  • 8. februar 2024 – Promocija knjige v foyerju Gledališča opere in baleta Tirana, Albanija.