Awards and prizes

 1. Prizes, recognitions, awards, acknowledgements and diplomas which Bojan Adamič received for his work
 2. The Bojan Adamič awards

1

Prizes, recognitions, awards, acknowledgements and diplomas which Bojan Adamič received for his work

1946

 • Odlikovanje Prezidija Ljudske Skupščine FLRJ

1955

 • Zlata Arena v Puli za glasbo v filmu Njih dvojica

1956

 • Diploma Telesno vzgojnega društva Partizan Ribnica

1957

 • Zlata Arena v Puli

1958

 • Zlata Arena v Puli

1961

 • Orden dela z rdečo zastavo (Orden rada sa crvenom zastavom)

1962

 • Priznanje Festivala Zagreb

1963

 • Plaketa IX. Festivala Zagreb

1966

 • Zahvala ob 25-letnici ustanovitve JLA

 • Priznanje za sodelovanje z Umetniškim ansamblom Doma JNA Beograd za kompozicije in aranžmaje, ki so bili posebej napisani za Ansambl, s čimer je zelo doprinesel k prepoznavnosti Ansambla doma in po svetu (Priznanje za saradnju sa Umetničkim ansamblom, Doma JNA Beograd za kompozicije i aranžmane specialno komponovane i prirejene za Ansambl, čime je dao značajan doprinos afirmaciji i uspesima Ansambla u našoj zemlji i inostranstvu)

1967

 • Plaketa Festivala popularnih popevk Rio de Janeira (Segreataria de turismo do Estado da Guanabara – II. Festival Internacional da cancao popuar)

 • Diploma ob 20-letnici Umetniškega ansambla Doma JNA Beograd za sodleovanje in doprinos pri umetniški afirmaciji Ansambla (Diploma povodom 20 godišnjice Umetničkog ansambla Doma JNA Beograd za saradnju i doprinos umetničkoj afirmaciji Umetničkog ansambla)

1968

 • Zahvala Poveljstva garnizije Ljubljana za uspešno medsebojno sodelovanje

1969

 • Diploma Festivala televizije Bled za glasbo v filmu Gluhi mož na meji

 • Plaketa Univerze Ljubljana (1919 – 1969)

1970

 • Zlata medalja Zveze skladateljev Jugoslavije za aktivno sodelovanje v okviru Zveze na področju afirmiranja jugoslovanske glasbene ustvarjalnosti (Zlata medalja Saveza kompozitora Jugoslavije SOKOJ za aktivno učešče u radu Saveza na afirmisanju jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva)

1971

 • Zahvala Festivala vojnih pesmi (Zahvala Festivala vojničkih pesama)

 • Priznanje JNA

 • Plaketa komande Ljubljanske armade

1972

 • Red zasluge za narod s srebrnimi žarki – odlikovanje Predsednika republike Jugoslavije J. B. Tita

1974

 • Priznanje Temeljne kulturne skupnosti Zagorje ob Savi

1975

 • Zlati klopotec festivala Vesela jesen (Prejel je dva.)

 • Zlata plaketa SOKOJ za najboljši orkestralni aranžman na festivalu v Opatiji

 • Priznanje Delovne skupnosti RTV Ljubljana za tridesetletno sodelovanje

 • Priznanje in zahvala IO KO ZZB NOV Stari Vodmat ob 30-letnici osvoboditve in zmage nad fašizmom

1976

 • Zahvala Združenja glasbenikov džeza in zabavne glasbe SR Srbije (Zahvala Udruženja muzičara džeza i zabavne muzike SR Srbije)

 • Plaketa JRT za dobro sodelovanje ob 50-letnici radiodifuzije v Jugoslaviji (Plaketa JRT za dobru saradnju 50 godina radiodifuzije u Jugoslaviji)

1977

 • Estradna nagrada Jugoslavije

 • Zahvala Centra filmskih delavcev skupnosti SR Srbije (Zahvala Centra filmskih radnih zajednica SR Srbije)

 • Plaketa Glasbene službe JNA (Plaketa Muzičke službe JNA)

1978

 • Zlata plaketa SOKOJ za najboljši orkestralni aranžma za kompozicijo Jednom u gradu ko zna kom, avtorja Angela Vlatkovića na festivalu v Opatiji (Zlata plaketa SOKOJ za najbolji orkestralni aranžman za kompoziciju “Jednom u gradu ko zna kom”, avtora Angela Vlatkovića na festivalu u Opatiji)

 • Plaketa RTV Ljubljana ob 50-letnici Radia in 20-letnici TV za zasluge pri razvoju RTV Slovenija

1979

 • Prešernova nagrada za ustvarjalni opus v filmski in zabavni glasbi

 • Priznanje Delavskega pihalnega orkestra Zagorje ob Savi ob 35-letnici odhoda v partizane

 • Nagrada Festivala Jugoslovanskega dokumentarnega in kratkometražnega filma Beograd za pomemben doprinos pri razvoju domačega filma
  (Nagrada Festivala Jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma Beograd za značajni doprinos razvitku domačeg filma)

1980

 • Priznanje Društva glasbeno scenskih delavcev SR Hrvaške (Priznanje Društva muzičko scenskih radnika SR Hrvatske)

1981

 • Plaketa (krožnik) v spomin na IX. srečanje lesarskih oktetov Slovenije (Oktet Jelovica-Žiri)

1982

 • Red Republike z zlatim vencem

 • Priznanje RTV Ljubljana – Pastirček s piščalko

 • Nagrada AVNOJ-a

1983

 • Plaketa Jugoslovanske Kinoteke za doprinos jugoslovanskemu igranemu filmu z ustvarjanjem filmske glasbe tekom zadnjih 29 festivalov (Plaketa Jugoslovanske Kinoteke za doprinos što ga je skladanjem filmske glazbe tokom proteklih 29 festivala dao jugoslavenskom igranom filmu)

 • Red Republike z zlatim vencem Predsedstva SFRJ za posebne zasluge na področju javnega nastopanja

 • Diploma Festivala Sloboda se zove Tito za tretje nagrajeno kompozicijo in najboljši aranžma pesmi Moj dedek

1985

 • Plaketa s poveljem Jugoslovanskega festivala Omladina 85 kot izraz društvenega priznanja za vse, kar je storil za razvoj in popularizacijo te jugoslovanske manifestacije (Plaketa sa poveljem Jugoslovenskog festivala Omladina 85 kao izraz društvenog priznanja
  za sve ono što ste učinili za razvoj i popularizaciju ove jugoslovesnke manifestacije
  )

 • Zahvala za sodelovanje ob 40-letnici osvoboditve Ljubljane

1986

 • Srebrno priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda za ustvarjalni prispevek k oblikovanju programske in glasbene izvedbe osrednje slovesnosti ob 40. obletnici osvoboditve mesta Ljubljana in za delo v Svetu za kulturo – Priznanje Mestne konference socialistične zveze delovnega ljudstva Ljubljane

 • Priznanje glasbenega oddelka SSNO Beograd za dolgoletno sodelovanje z Vojaškim orkestrom iz Ljubljane pri širjenju glasbene kulture v Jugoslovanski narodni armadi (Priznanje Muzičkog odelenja SSNO Beograda za dugogodišnju sradnju sa Vojnim orkestrom iz Ljubljane na širjenju muzičke kulture u Jugoslovenskoj narodni armiji)

 • Srebrno priznanje OF

1987

 • Priznanje Republiškega sekretariata za notranje zadeve

1988

 • Častno članstvo v Združenju pihalnih orkestrov Slovenija

 • Zahvala ob 40-letnici kinematografije v Bosni in Hercegovini

1989

 • Priznanje Mestne zveze organizacij za tehnično kulturo Ljubljane

1990

 • Nagrada vstaje slovenskega naroda za suito Iz mojega dnevnika

 • Nagrada Frana Milčinskega-Ježka

1992

 • Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije za dolgoletne zasluge na glasbenem področju

 • Plaketa Papirniškega pihalnega orkestra Vevče

 • Viktor za življenjsko delo

1993

 • Župančičeva nagrada za življenjsko delo

1995

 • Zahvala RTV Slovenija ob 50-letnici Big Banda RTV Slovenija

Bojan Adamič was also awarded:

 • Gallusova plaketa

 • Častno priznanje Skupščine mesta Ljubljane za udeležbo v organiziranem delovanju v Ljubljani med Narodnoosvobodilno borbo

 • Prva nagrada v Karlovcu

 • Zlata značka Partizanskega pevskega zbora

 • Zlata značka RV in PVO

 • Zlata značka Društva Filmskih delavcev Ljubljana

 • Zlata plaketa Festivala sekretariata za informacije, predsedstva Argentine

Top of the page

2

The Bojan Adamič awards

The Association of Slovenian Brass Bands (Zveza slovenskih godb) grants the Bojan Adamič awards since 1999.

The Bojan Adamič Bronze Medal

The Bojan Adamič Bronze Medal

The Bojan Adamič Bronze Medal is awarded to musicians for their more than 10-year participation in a brass band

The Bojan Adamič Silver Medal

The Bojan Adamič Silver Medal

The Bojan Adamič Silver Medal is awarded to musicians for their more than 20-year participation in a brass band.

The Bojan Adamič Gold Medal

The Bojan Adamič Gold Medal

The Bojan Adamič Gold Medal is awarded to musicians for their more than 30-year participation in a brass band.

The Bojan Adamič Decoration

The Bojan Adamič Decoration is awarded to musicians of Slovenian brass bands, conductors and other national and foreign individuals for their exceptional merits in the field of Slovenian music for brass.

The Bojan Adamič Deed

The Bojan Adamič Deed is awarded to conductors of Slovenian bands and composers of music for brass for their exceptional artistic achievements in the field of creativity.

The Bojan Adamič Plaquette

The Bojan Adamič Plaquette is awarded to conductors of Slovenian bands and composers for their life work in the field of music for brass.

The Bojan Adamič awards can be viewed in detail in the booklet Priznanja Zveze slovenskih godb.pdf (22MB).

Top of the page