Odlikovanja, nagrade in priznanja

Številna odlikovanja, nagrade in priznanja so bila leta 2021 predana v Narodni muzej Slovenije.

 1. Nagrade, priznanja, odlikovanja, zahvale in diplome, ki jih je Bojan Adamič prejel za svoje delo
 2. Priznanja Bojana Adamiča

1

Nagrade, priznanja, odlikovanja, zahvale in diplome, ki jih je Bojan Adamič prejel za svoje delo

1945

1946

 • Odlikovanje II. reda, katerega je podelil Prezidij Ljudske Skupščine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

1949

1956

 • Diploma Telesno vzgojnega društva Partizan Ribnica

1957

 • Zlata Arena v Puli za glasbo v filmu Tuđa zemlja

1961

1963

 • Srebrna plaketa IX. Festivala Zagreb

 • Diploma priznanja Centralnemu umetniškemu ansamblu Jugoslovanske vojske za njihov nastop na dan 7. 6. 1963 (Dyplom uznania dla Centralnego zespolu artystycznego armii jugoslovanskiej za wystep u dniu 7. 6. 1963)

1964

 • Nagrada za najbolj izvirno in vedro skladbo – Kliči 5779 na svetovnem prvenstvu harmonikarskih orkestrov v Luzernu, Švica v izvedbi Harmonikarskega orkestra Ljubljana – Šentvid.

1966

 • Zahvala ob 25-letnici ustanovitve JLA

 • Priznanje za sodelovanje z Umetniškim ansamblom Doma JNA Beograd za kompozicije in aranžmaje, ki so bili posebej napisani za Ansambel, s čimer je zelo doprinesel k prepoznavnosti Ansambla doma in po svetu (Priznanje za saradnju sa Umetničkim ansamblom Doma JNA Beograd za kompozicije i aranžmane specialno komponovane i prirejene za Ansambl, čime je dao značajan doprinos afirmaciji i uspesima Ansambla u našoj zemlji i inostranstvu); Uprava za moralno – politička vaspitanja JNA

1967

1968

 • Zahvala Poveljstva Ljubljanskega garnizona za uspešno medsebojno sodelovanje

1969

1970

 • Zlata medalja Zveze skladateljev Jugoslavije za aktivno sodelovanje v okviru Zveze na področju afirmiranja jugoslovanske glasbene ustvarjalnosti (Zlata medalja Saveza kompozitora Jugoslavije SOKOJ za aktivno učešče u radu Saveza na afirmisanju jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva)

1971

1972

1974

1975

1976

1977

 • Plaketa Estradni radnik Jugoslavije

 • Zahvala Centra filmskih delavcev skupnosti SR Srbije (Zahvala Centra filmskih radnih zajednica SR Srbije)

 • Plaketa Glasbene službe JNA za uspešno sodelovanje in doprinos k razvoju glasbene umetnosti v JNA (Plaketa Muzičke službe JNA za uspešnu saradnju i doprinos razvoju muzičke umetnosti u JNA)

1978

 • Zlata plaketa SOKOJ za najboljši orkestralni aranžma za kompozicijo Jednom u gradu ko zna kom, avtorja Angela Vlatkovića na festivalu v Opatiji (Zlata plaketa SOKOJ za najbolji orkestralni aranžman za kompoziciju “Jednom u gradu ko zna kom”, avtora Angela Vlatkovića na festivalu u Opatiji)

 • Plaketa RTV Ljubljana ob 50-letnici Radia in 20-letnici TV za zasluge pri razvoju RTV Slovenija

 • Znački SNOUB – 12. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada (Partizanska brigada med drugo svetovno vojno, ki je bila del 15. divizije NOVJ in formirana v Mokronogu 24. septembra 1943.)

1979

 • Prešernova nagrada za ustvarjalni opus v filmski in zabavni glasbi

 • Priznanje Delavskega pihalnega orkestra Zagorje ob Savi ob 35-letnici odhoda v partizane

 • Nagrada Festivala Jugoslovanskega dokumentarnega in kratkometražnega filma Beograd za pomemben doprinos pri razvoju domačega filma
  (Nagrada Festivala Jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma Beograd za značajni doprinos razvitku domačeg filma)

 • Zlata značka Letalstva in zračne obrambe Vojske v Srbiji (Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije – RV in PVO)

1980

 • Priznanje Društva glasbeno scenskih delavcev SR Hrvaške (Priznanje Društva muzičko scenskih radnika SR Hrvatske)

1981

 • Plaketa (krožnik) v spomin na IX. srečanje lesarskih oktetov Slovenije (Oktet Jelovica-Žiri)

 • Spominski znak aktivistov OF ob 40-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda – Priznanje mestnega odbora aktivistov OF Ljubljana mesto

1983

1985

 • Plaketa s poveljem Jugoslovanskega festivala Omladina 85 kot izraz društvenega priznanja za vse, kar je storil za razvoj in popularizacijo te jugoslovanske manifestacije (Plaketa sa poveljem Jugoslovenskog festivala Omladina 85 kao izraz društvenog priznanja za sve ono što ste učinili za razvoj i popularizaciju ove jugoslovenske manifestacije)

 • Zahvala za sodelovanje ob 40-letnici osvoboditve Ljubljane

 • Zlata značka Zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije (ZRVSJ) kot izjemen prispevek k uspehu pri delu ZRVS Jugoslavije, krepitvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, razvoju in uveljavitvi ZRVSJ v družbi

1986

 • Srebrno priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda za ustvarjalni prispevek k oblikovanju programske in glasbene izvedbe osrednje slovesnosti ob 40. obletnici osvoboditve mesta Ljubljana in za delo v Svetu za kulturo – Priznanje Mestne konference socialistične zveze delovnega ljudstva Ljubljane

 • Priznanje glasbenega oddelka SSNO Beograd za dolgoletno sodelovanje z Vojaškim orkestrom iz Ljubljane pri širjenju glasbene kulture v Jugoslovanski narodni armadi (Priznanje Muzičkog odelenja SSNO Beograda za dugogodišnju sradnju sa Vojnim orkestrom iz Ljubljane na širjenju muzičke kulture u Jugoslovenskoj narodni armiji)

1987

 • Priznanje Republiškega sekretariata za notranje zadeve

1988

 • Častno članstvo v Združenju pihalnih orkestrov Slovenije

 • Zahvala ob 40-letnici kinematografije v Bosni in Hercegovini

1989

 • Nagrada Mladinskega kulturnega centra na 11. Jazz festivalu v Zagrebu za dolgotrajno umetniško delo in doprinos širjenju in razvijanju jazz glasbe v Jugoslaviji

 • Priznanje Mestne zveze organizacij za tehnično kulturo Ljubljane

 • Plaketa JNA v znak priznanja za uspešno večletno sodelovanje, podeljena od Zveznega sekretariata za narodno obrambo (Savezni sekretarijat za narodnu odbranu)

1992

1995

Bojan Adamič je za svoje delo prejel tudi:

Na začetek

2

Priznanja Bojana Adamiča

Zveza Slovenskih godb podeljuje priznanja Bojana Adamiča od leta 1999.

Bronasta medalja Bojana Adamiča

Bronasta medalja Bojana Adamiča

Bronasta medalja Bojana Adamiča se podeljuje godbenicam in godbenikom za več kot 10-letno članstvo v godbi.

Srebrna medalja Bojana Adamiča

Srebrna medalja Bojana Adamiča

Srebrna medalja Bojana Adamiča se podeljuje godbenicam in godbenikom za več kot 20-letno članstvo v godbi.

Zlata medalja Bojana Adamiča

Zlata medalja Bojana Adamiča

Zlata medalja Bojana Adamiča se podeljuje godbenicam in godbenikom za več kot 30-letno članstvo v godbi.

Odličje Bojana Adamiča

Odličje Bojana Adamiča se podeljuje članom slovenskih godb, dirigentom in drugim domačim in tujim osebam za izjemne zasluge na področju slovenskega godbeništva.

Listina Bojana Adamiča

Listina Bojana Adamiča se podeljuje dirigentom slovenskih godb in skladateljem na področju godbeništva za izjemne umetniške dosežke na ustvarjalnem področju.

Plaketa Bojana Adamiča

Plaketa Bojana Adamiča se podeljuje dirigentom slovenskih godb in skladateljem za življenjsko delo na področju godbeništva.

Priznanja si lahko podrobneje ogledate v knjižici Priznanja Zveze slovenskih godb.pdf (22MB).

Na začetek