Novice, dogodki in prireditve

Predaja odlikovanj, nagrad in priznanj Bojana Adamiča v Narodni muzej Slovenije

sobota, 11. decembra 2021

Alenka Adamič, hčerka Bojana Adamiča, je v imenu družine 8. 12. 2021 darovala Narodnemu muzeju Slovenije večino odlikovanj, nagrad in priznanj, ki jih je prejel Bojan Adamič v obdobju med leti 1945 in 1995.

Podarjeno so v imenu muzeja prevzeli mag. Darko Knez, vodja oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, Tomislav Kajfež, mag. dokumentalist in Renny Rovšnik, mag. strokovna sodelavka.

Bojan Adamič je bil prejemnik naslednjih slovenskih priznanj za življenjsko delo:

Odlikovanja, nagrade in priznanja so Bojanu Adamiču podelili med drugimi: Glavni štab Slovenije, Prezidij Ljudske Skupščine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vlada FNRJ, Festival filma v Puli, Festival filma v Zagrebu, Telesno vzgojno društvo Partizan Ribnica, Uprava za moralno – politička vaspitanja JNA, Poveljstvo Ljubljanskega garnizona, Festival televizije Bled, Zveza za področje afirmiranja jugoslovanskega glasbenega ustvarjanja, Festival Melodije Istre in Kvarnerja, Komanda Ljubljanske armade, Festival vojnih pesmi, Predsednik republike Jugoslavije Josip Broz Tito, Festival Vesela jesen, Festival Kajkavska popevka v Krapini, Festival zabavne glasbe v Opatiji, Delovna skupnost RTV Ljubljana, IO KO ZZB NOV Stari Vodmat, Festival revolucionarne in rodoljubne pesmi v Zagrebu, Združenja glasbenikov džeza in zabavne glasbe SR Srbije, Glasbena služba JNA, RTV Ljubljana, Delavski pihalni orkester Zagorje ob Savi, Festival Jugoslovanskega dokumentarnega in kratkometražnega filma Beograd, Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije, Društvo glasbeno scenskih delavcev SR Hrvaške, Mestni odbor aktivistov OF Ljubljana mesto, Jugoslovanska Kinoteka, Predsedstvo SFRJ, Delavska godba Trbovlje, Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije (ZRVSJ), Mestna konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva Ljubljane, Glasbeni oddelek SSNO Beograd, Republiški sekretariat za notranje zadeve, Kinematografija v Bosni in Hercegovini, Mladinski kulturni center na 11. Jazz festivalu v Zagrebu, Mestna zveza organizacij za tehnično kulturo Ljubljana, Zvezni sekretariat za narodno obrambo, Društvo filmskih delavcev Ljubljana, Skupščine mesta Ljubljane, Partizanski pevski zbor, Vojaški zvezni festival v Ljubljani in drugi.

Prejel je tudi nagrade in priznanja v Argentini, Braziliji, na svetovnem prvenstvu harmonikarskih orkestrov v Švici …

Družina Bojana Adamiča se zahvaljuje mag. Darku Knezu iz Narodnega muzeja Slovenije, da sprejema dediščino Bojana Adamiča in jo tako ohranja na najboljši možni način. Do sedaj so poleg zgoraj omenjenih odlikovanj, nagrad in priznanj, muzeju leta 2017 predali pianino in električni klavir. Pianino je bil istega leta tudi razstavljen v okviru razstave o Bojanu Adamiču.

Spomladi leta 2021 pa so v muzej oddali gorenjsko narodno nošo Adamičeve babice Agneze Nosan skupaj z avbo in spodnjim perilom, ki so ga nosili v tistem času. Dodali so tudi večjo sliko Adamičeve mame Marije Adamič v tej narodni noši, ki jo je leta 1921 naslikal Adamičev stric, Viktor Adamič. Predali so stare družinske molitvenike, ki so prav tako pripadali Adamičevi mami.

Tomislav Kajfež, mag. Darko Knez, Alenka Adamič in Renny Rovšnik

Iz leve proti desni: Tomislav Kajfež, mag. Darko Knez, Alenka Adamič in Renny Rovšnik. Priznanje v rokah A. Adamič je Velika zlata plaketa SOKOJ, katero je B. Adamič prejel za najboljši orkestralni aranžma na 16. festivalu zabavne glasbe v Opatiji za skladbo M. Breclja Rastemo.

Alenka Adamič predaja v Narodni muzej Slovenije sliko Marije Adamič v narodni noši

Alenka Adamič predaja sliko Marije Adamič v narodni noši v Narodni muzej Slovenije.