Fotografije odlikovanj, nagrad in priznanj

Medalja (Orden) za hrabrost, katero je podelil Glavni štab Slovenije (Personalno odelenje IV. Armije)

Odlikovanje II. reda, katerega je podelil Prezidij Ljudske Skupščine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Medalja (Orden) dela III. reda, katero je podelil Prezidij Ljudske Skupščine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Nagrada za glasbo v dokumentarnem filmu Zima 1949 godine (Na osnovu uvedbe o ustanovljenju Nagrade Vlade FNRJ zaslužnim radnicima na području nauke i kulture, Vlada FNRJ nagrađuje Bojana Adamiča za muziku u dokumentarnom filmu Zima 1949 godine (II. nagrada)

Zlata plaketa Rio del Plata, Argentina

Zlata Arena v Puli za glasbo v filmu Njih dvojica

Zlata Arena v Puli za glasbo v filmu Kroz granje nebo

Medalja dela z rdečo zastavo (Orden rada sa crvenom zastavom)

Srebrna plaketa VIII. Festivala Zagreb

Srebrna plaketa IX. Festivala Zagreb

Plaketa za uspešno delo ob 20-letnici Jugoslovanskega filma

Priznanje za sodelovanje z Umetniškim ansamblom Doma JNA Beograd za kompozicije in aranžmaje, ki so bili posebej napisani za Ansambel, s čimer je zelo doprinesel k prepoznavnosti Ansambla doma in po svetu (Priznanje za saradnju sa Umetničkim ansamblom Doma JNA Beograd za kompozicije i aranžmane specialno komponovane i prirejene za Ansambl, čime je dao značajan doprinos afirmaciji i uspesima Ansambla u našoj zemlji i inostranstvu); Uprava za moralno – politička vaspitanja JNA

Plaketa II. Festivala popularnih popevk Rio de Janeira (Segreataria de turismo do Estado da Guanabara – II. Festival Internacional da cancao popuar)

Priznanje in zahvala ob 20-letnici Umetniškega ansambla Doma JNA Beograd za sodelovanje in doprinos pri umetniški afirmaciji Ansambla (Priznanje i zahvala povodom 20 godišnjice Umetničkog ansambla Doma JNA Beograd za saradnju i doprinos umetničkoj afirmaciji Umetničkog ansambla)

Plaketa Univerze Ljubljana (1919 – 1969)

Zlata medalja Zveze skladateljev Jugoslavije za aktivno sodelovanje v okviru Zveze na področju afirmiranja jugoslovanske glasbene ustvarjalnosti (Zlata medalja Saveza kompozitora Jugoslavije SOKOJ za aktivno učešče u radu Saveza na afirmisanju jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva)

Zlati mikrofon za najboljši aranžman za skladbo Bojana Adamiča Utakalnica na festivalu MIK – Melodije Istre in Kvarnerja v organizaciji RTV centra Reka

Plaketa komande Ljubljanske armade

Medalja (Orden) zasluge za narod s srebrnimi žarki – odlikovanje Predsednika republike Jugoslavije J. B. Tita

Zlati klopotec na festivalu Vesela jesen za skladbo Ribničan

Vesela jesen 1974 – Bojan Adamič in Marjan Stare.

Tretja nagrada za skladbo Licitarsko srce na 10. Festivalu Kajkavska popevka v Krapini

Velika zlata plaketa SOKOJ za najboljši orkestralni aranžman na 16. festivalu zabavne glasbe v Opatiji za skladbo M. Breclja Rastemo

Priznanje in zahvala IO KO ZZB NOV Stari Vodmat ob 30-letnici osvoboditve in zmage nad fašizmom

Nagrada za kompozicijo za skladbo Balada o čoveku na festivalu revolucionarne in rodoljubne pesmi v dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu, 20. 11. 1976

Plaketa JRT za dobro sodelovanje ob 50-letnici radiodifuzije v Jugoslaviji (Plaketa JRT za dobru saradnju 50 godina radiodifuzije u Jugoslaviji)

Plaketa Estradni radnik Jugoslavije

Plaketa Glasbene službe JNA za uspešno sodelovanje in doprinos k razvoju glasbene umetnosti v JNA (Plaketa Muzičke službe JNA za uspešnu saradnju i doprinos razvoju muzičke umetnosti u JNA)

Zlata plaketa SOKOJ za najboljši orkestralni aranžma za kompozicijo Jednom u gradu ko zna kom, avtorja Angela Vlatkovića na festivalu v Opatiji (Zlata plaketa SOKOJ za najbolji orkestralni aranžman za kompoziciju “Jednom u gradu ko zna kom”, avtora Angela Vlatkovića na festivalu u Opatiji)

Plaketa RTV Ljubljana ob 50-letnici Radia in 20-letnici TV za zasluge pri razvoju RTV Slovenija

Znački SNOUB – 12. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada (Partizanska brigada med drugo svetovno vojno, ki je bila del 15. divizije NOVJ in formirana v Mokronogu 24. septembra 1943.)

Prešernova nagrada za ustvarjalni opus v filmski in zabavni glasbi

Zlata značka Letalstva in zračne obrambe Vojske v Srbiji (Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije – RV in PVO)

Spominski znak aktivistov OF ob 40-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda – Priznanje mestnega odbora aktivistov OF Ljubljana mesto

Priznanje RTV Ljubljana – Pastirček s piščalko

Iz časopisa – Podelitev Pastirčka s piščalko (1982).

Priznanje Pastirček s piščalko ob 70-letnici – Bojan Adamič, Jože Smole, Matija Bravničar.

Nagrada AVNOJ-a

Plaketa Jugoslovanske Kinoteke za doprinos jugoslovanskemu igranemu filmu z ustvarjanjem filmske glasbe tekom zadnjih 29 festivalov (Plaketa Jugoslovanske Kinoteke za doprinos što ga je skladanjem filmske glazbe tokom proteklih 29 festivala dao jugoslavenskom igranom filmu)

Red Republike z zlatim vencem Predsedstva SFRJ za posebne zasluge na področju javnega delovanja, ki pomeni prispevek k splošnemu napredku države

Plaketa Festivala Sloboda se zove Tito, diploma za najboljši aranžma pesmi Moj dedek in zahvala za sodelovanje

Zahvala Delavske godbe Trbovlje ob njihovi 80-letnici delovanja

Srebrna plaketa za sodelovanje ob 35. letnici zabavne glasbe v Opatiji

Plaketa s poveljem Jugoslovanskega festivala Omladina 85 kot izraz društvenega priznanja za vse, kar je storil za razvoj in popularizacijo te jugoslovanske manifestacije (Plaketa sa poveljem Jugoslovenskog festivala Omladina 85 kao izraz društvenog priznanja za sve ono što ste učinili za razvoj i popularizaciju ove jugoslovenske manifestacije)

Zlata značka Zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije (ZRVSJ) kot izjemen prispevek k uspehu pri delu ZRVS Jugoslavije, krepitvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, razvoju in uveljavitvi ZRVSJ v družbi

Srebrno priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda za ustvarjalni prispevek k oblikovanju programske in glasbene izvedbe osrednje slovesnosti ob 40. obletnici osvoboditve mesta Ljubljana in za delo v Svetu za kulturo – Priznanje Mestne konference socialistične zveze delovnega ljudstva Ljubljane

Priznanje glasbenega oddelka SSNO Beograd za dolgoletno sodelovanje z Vojaškim orkestrom iz Ljubljane pri širjenju glasbene kulture v Jugoslovanski narodni armadi (Priznanje Muzičkog odelenja SSNO Beograda za dugogodišnju sradnju sa Vojnim orkestrom iz Ljubljane na širjenju muzičke kulture u Jugoslovenskoj narodni armiji)

Nagrada Mladinskega kulturnega centra na 11. Jazz festivalu v Zagrebu za dolgotrajno umetniško delo in doprinos širjenju in razvijanju jazz glasbe v Jugoslaviji

Plaketa JNA v znak priznanja za uspešno večletno sodelovanje, podeljena od Zveznega sekretariata za narodno obrambo (Savezni sekretarijat za narodnu odbranu)

Nagrada vstaje slovenskega naroda za suito Iz mojega dnevnika

Nagrada Frana Milčinskega-Ježka

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije za dolgoletne zasluge na glasbenem področju, ki ga je podelilo Predsedstvo Slovenije

Plaketa Papirniškega pihalnega orkestra Vevče ob 80-letnici Bojana Adamiča za prispevek pri delovanju in razvoju orkestra

Darilo Delavske godbe Trbovlje Mojstru Bojanu Adamiču za 80 let

Viktor za življenjsko delo

Podelitev Viktorja za življensko delo 8. 4. 1993 – Bojan Adamič z vnukom Gregorjem Makucem.

Župančičeva nagrada za življenjsko delo

Zahvala in darilo Bojanu Adamiču za uspeh in veselje ob njegovi Sneguljčici ob premieri 19. 7. 1993

Gallusova plaketa

Zlata značka Partizanskega pevskega zbora

Zlata značka Društva Filmskih delavcev Ljubljana

Plaketa Vlaho Paljetak (Plaketa Muzičkih radnika Hrvatske za življensko delo)

Jocovo priznanje