Novice, dogodki in prireditve

Adamičeva Tra-ta-ta uradna himna slovenskih in zamejskih godb

četrtek, 6. avgusta 2020

Zveza slovenski godb je izbrala Adamičevo Tra-ta-ta za njihovo uradno himno.

Na 27. zboru Zveze slovenskih godb v Laškem 13. 6. 2020 so sprejeli sklep, da je skladba Tra-ta-ta, zdaj igra naša muzika uradna himna slovenskih in zamejskih godb. Avtor besedila je Frane Milčinski – Ježek.

Skladbi lahko prisluhnete v izvedbi orkestra KGBL Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani.

Delegatom 27. zbora Slovenskih godb se družina Bojana Adamiča najlepše zahvaljuje za podporo predloga. To je veliko priznanje za tega skladatelja, ki je za godbo napisal okoli 200 skladb. Tudi priznanja Zveze slovenskih godb (medalja, odličje, listina, plaketa) se že od leta 1999 imenujejo po Bojanu Adamiču.

Adamičeva Tra-ta-ta uradna himna slovenskih in zamejskih godb

Originalen zapis pevskega dela himne slovenskih godb.