Novice, dogodki in prireditve

Revija “Glasba v šoli in vrtcu” vključuje dva članka o Bojanu Adamiču

četrtek, 12. decembra 2013

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je junija 2013 izdal revijo Glasba v šoli in vrtcu.

Dr. Mitja Reichenberg in dr. Franc Križnar sta v združeni in vodilni temi predstavila skladatelja Bojana Adamiča, njegovo filmsko glasbo in lanskoletni projekt 100. obletnice rojstva z namenom, da se učiteljem, vzgojiteljem, učencem in otrokom predstavi skladateljevo delo.

V prispevku Bojan Adamič v zvenu filmske glasbe je dr. Reichenberg sistematično razčlenil Adamičevo filmsko glasbo po obdobjih. Pri nekaterih filmih, kot so Vesna (1953), Ples v dežju (1961), Kekčeve ukane (1968), Idealist (1976) in Butnskala (1985) je dodatno razložil glasbeno kompozicijo in vključil predloge za pedagoške prijeme pri obravnavanju glasbe v vsakem filmu posebej. Vprašanja so namenjena otrokom in učencem.

Dr Križnar je v prispevku Ob nedavni stoti obletnici rojstva Bojana Adamiča (1921-1995) so minili Adamičevo leto, Adamičevi dnevi … predstavil življenje in delo Bojana Adamiča, kot tudi projekt, ki je potekal v letu 2012, naštel je številne dejavnosti in aktivnosti in kot vir informacij omenil tudi spletno stran Bojana Adamiča (www.bojan-adamic.si).

Za oba prispevka se lepo zahvaljujemo obema avtorjema in Založbi Zavoda RS za šolstvo.

Revija je v redni prodaji Založbe Zavoda RS za šolstvo, na ogled pa je tudi pri družini Adamič. Za dodatne informacije oz. za dogovor ogleda, nam pišite na info@bojan-adamic.si.