Novice, dogodki in prireditve

“Bojan Adamič in njegovih 24 sličic”

sreda, 27. februarja 2013

Na pobudo gospoda Janeza Megliča se je v sodelovanju z družino Adamič že septembra 2012 pričela digitalizacija 90 dokumentarnih filmov, ki ji je posnel Bojan Adamič z namenom izvedbe dveh večjih retrospektiv teh filmov, oz kompilacija izbranih filmov. Priprava je potekala v času med oktobrom 2012 in marcem 2013.

Bojan Adamič je bil je poznavalec in ljubitelj umetnosti, tako glasbene, kot fotografske in filmske (tudi kot filmar/snemalec/režiser). Predvsem so ga zanimali eksperimenti s filmskimi motivi. Cenil je znanje, originalnost in improvizacijo, izredno je bil naklonjen vsemu novemu in drugačnemu. Nikoli, tako kot v glasbi, ni hotel biti všečen, temveč vedno inovativen in inventiven, skratka originalen. Zanj sta fotografiranje in filmanje tudi predstavljala glasbo, samo drugačne vrste. Menil namreč je, da ni dovolj samo en sam način izražanja.

Filmi, ki jih je posnel in potem režiral Bojan Adamič, trajajo v povprečju med 11 in 25 minut, nekateri so zelo lepo sestavljeni, drugi slabše, nekateri so ČB, drugi barvni. Večinoma je filmal/snemal iz roke, pogosti pa tudi s stojalom.

Umetniška ali dokumentarna vrednost njegovih del se bo pokazala sčasoma. Filmski opus iz 90 digitaliziranih filmskih kolutov vsebuje namreč izredno veliko različnih tako glasbenih, kot folklornih ali popotniških zanimivih dokumentarnih posnetkov, kot so posebni tudi njegovi scenariji pri sestavljanju reportaž iz festivalov, potovanj ali snemanja rož na vrtu.

Bojan Adamič je snemal izključno samo zase, oz za družino. V nobenem izmed intervjujev nismo zasledili niti z besedo omenjenega njegovega filmskega/režiserskega ustvarjanja. Lahko torej rečemo, da je to delal izključno za svojo umetniško dušo. Da je torej filmal/snemal in sestavljal oz režiral iz lastnega zadovoljstva in navdiha.

Potek in namen filmskega projekta “Bojan Adamič in njegovih 24 sličic”

V Studio MEG so po regeneraciji filmov vse filme telekenirali. Ob pomoči Adamičeve hčerke je sledilo pravo raziskovanje vsebine vključno z identifikacijo krajev in oseb, ki so bili posneti.

V nadaljevanju so v Studiu MEG nekaterim izmed nemih filmov dodali Adamičevo že posneto glasbo, kar je dalo filmov resnično novo dimenzijo (Janez in Grega Meglič, Studio MEG, imata namreč izreden posluh za “sinhronizacijo” z glasbo).

Sledil je izbor filmov, ki jih bodo za družino Adamič presneli na DVD, kot tudi presnemavanje filmov, ki bodo na ogled na obeh retrospektivah 26. marca in 22. aprila 2013 in bodo potem tudi predani v Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.

Terminski plan

september 2012

 • Predaja 90 kolutov Studio MEG

15. 1. 2013

 • Srečanje z 10 izbranimi likovniki KUDa JaReM na Aljaževini, kjer so poslušali zgodbo igranega filma 40 stopinj in glasbo, ki ta film spremlja. Povabljeni so bili k realizaciji njihovih idej oziroma zamisli, ki so se jim porodile ob poslušanju, na platno, glino

20. 3. 2013

 • V rojstni hiši Jakoba Aljaža, Zavrh 2 pod Šmarno goro ob 18.00 svečani prevzem likovnih slik desetih izbranih likovnikov iz KUDa JaReM, ki so jih ustvarili na glasbo Bojana Adamiča, ki je dodana filmu 40 stopinj

26. 3. 2013

 • Predpremiera projekta Bojan Adamič in njegovih 24 sličic v rojstni hiši Jakoba Aljaža, Zavrh 2 pod ŠG (Organizacija KUD JaReM, Studio MEG)

 • Filmi: Pokrajina, Obrazi, 40 stopinj (igrani film), Posnetek razgovora z Bojanom Adamičem o nastanku muzikla Sneguljčica

 • Razstava likovnih slik desetih izbranih likovnikov iz KUDa JaReM ,ki so jih ustvarili na glasbo Bojana Adamiča, ki je dodana filmu 40 stopinj

 • Razstava 50 fotografij kurentov in pustih mask avtorja Bojana Adamiča – Gostujoča razstava Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož

 • Glasbeni program on otvoritvi retrospektive

18. 4. 2013 ob 11.00

 • Tiskovna konferenca (Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS)

 • Predaja filmov v hrambo Slovenskemu filmskemu arhivu pri Arhivu RS

 • Predaja treh filmskih kamer v Muzej Studia MEG

22. 4. 2013

 • Premiera projekta Bojan Adamič in njegovih 24 sličic v Slovenski Kinoteki (Organizacija Slovenska Kinoteka, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS, Studio MEG in družina Adamič)

 • Filmi: Pokrajina, Pomlad na vrtu, Obrazi, 40 stopinj (igrani film), Posnetek razgovora z Bojanom Adamičem o nastanku muzikla Sneguljčica